HistoryczneMilitaria
3

Typologia karabinów maszynowych – od I wojny światowej do współczesności

Od ponad stulecia karabiny maszynowe wywierają ogromny wpływ na działania wojenne. Ich skuteczność przeciwko piechocie doprowadziła nawet do wynalezienia czołgu podczas I wojny światowej, zmieniając tym samym sposób prowadzenia wojen i odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu historii. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie karabiny maszynowe są takie same, dlatego istotne jest stosowanie właściwego nazewnictwa. Przez…

HistoriaZimna Wojna/PRL
2

Dwa militarne bieguny Zimnej Wojny – powstanie Paktu Północnoatlantyckiego i Układu Warszawskiego

Zimna Wojna w początkowym okresie posiadała charakter kryzysu politycznego oraz ideologicznego, jednak rozwój systemów wojskowych doprowadził do zmiany jej charakteru. Działania prowadzone przez Moskwę w latach 40-50 XX w. doprowadziły do tego, że państwa szeroko rozumianego Zachodu zaczęły postrzegać Związek Radziecki jako zagrożenie militarne. Odwrotna wizja natomiast rodziła się w głowach decydentów zasiadających na Kremlu.…

HistoriaZimna Wojna/PRL
2

Zimna Wojna – stosunki ZSRR i USA w ramach bipolarności

Po zakończeniu II wojny światowej stosunki pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Stanami Zjednoczonymi Ameryki od samego początku możemy nazwać mianem „chłodnych”. Powstały podział świata na dwa obozy – komunistyczny Wschód i demokratyczny Zachód – rozpoczął długi okres rywalizacji nazwanej przez historyków Zimną Wojną. Jej przebieg miał różne etapy: poprzez eskalację stosunków dyplomatycznych i powstawanie…

HistoriaII Wojna Światowa
0

Gework Wartanian – człowiek, który uratował Wielką Trójkę

W listopadzie 1943 roku w Teheranie miała odbyć się konferencja, na której przywódcy koalicji antyhitlerowskiej mieli rozmawiać o dalszej wspólnej walce. O spotkaniu Roosevelta, Churchilla oraz Stalina dowiedzieli się niemieccy agenci Abwehry. Hitler postanowił ich porwać lub zamordować, co na pewno przechyliłoby zwycięstwo na stronę III Rzeszy. O planowanej konferencji w Teheranie Niemcy dowiedzieli się…

HistoriaHistoryczneMilitariaZimna Wojna/PRL
1

M65 – pierwsze atomowe działo

Wynalezienie i pierwsze użycie przez Amerykanów bomby atomowej doprowadziło do zakończenia II wojny światowej. Jednakże wraz z kapitulacją Niemiec i Japonii na świecie rodził się nowy ład – rywalizacja zbrojeń pomiędzy światem kapitalistycznym reprezentowanym przez USA, a socjalistycznym z ZSRR na czele. Nowa „Zimna Wojna” doprowadziła do rozwoju nowych programów zbrojeniowych. Rozwijający się amerykański projekt…

HistoriaII Wojna Światowa
1

Eddie Slovik – jedyny Amerykanin rozstrzelany za dezercję w czasie II wojny światowej

W okresie II wojny światowej z armii zdezerterowało około 50 tysięcy amerykańskich i 100 tysięcy brytyjskich żołnierzy. Wśród nich znalazł się pechowy dwudziestopięcioletni Eddie Slovik, który dopuścił się dezercji 9 października 1944 roku w północnej Francji. Niemniej jednak, nie był to standardowy akt ucieczki z pola bitwy, gdyż Slovik nigdy wcześniej nie brał udziału w…

HistoriaII Wojna ŚwiatowaMilitariaWspółczesne
1

Browning M2 – karabin maszynowy używany od stu lat

Historia amerykańskiego wielkokalibrowego karabinu maszynowego M2 rozpoczęła się pod koniec 1918 roku, kiedy to słynny konstruktor broni John Browning przebudował kultowy ckm M1917 na kaliber 12.7 mm. Temu potężnemu karabinowi sławę przyniosła jednak dopiero II wojna światowa, kiedy masowo wszedł na użytek wojsk amerykańskich wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Konstrukcja okazała się tak dobra, że jest…