HistoriaMiędzywojnie
0

Barwa, tradycje i symbolika 24 pułku ułanów z Kraśnika

Każda formacja wojskowa powstała w okresie II Rzeczypospolitej posiadała swoją odrębną i można powiedzieć, że niepowtarzalną symboliką, która towarzyszyła jej przez cały etap istnienia, zarówno na stopie pokojowej jak i wojennej. Symbolika, ale również tradycja funkcjonowała jako instrument identyfikacyjny danego pułku, równocześnie pełniąc rolę niezastąpionego elementu w procesie kształtowania moralno-etycznego żołnierzy i przyczyniało się do…

HistoriaMiędzywojnie
0

Udział pociągu pancernego „Śmiały” w odsieczy Lwowa

Bitwa o Lwów stanowiła dramatyczny rozdział w polsko-ukraińskim konflikcie zbrojnym o kontrolę nad miastem. Trwająca od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku, zaciekła walka zakończyła się zniesieniem ukraińskiego okrążenia i ugruntowaniem polskiej obecności w mieście. Jednym z istotnych czynników militarnych w tych zmaganiach odegrały polskie pociągi pancerne, które mogły utworzyć „pancerny korytarz życia”…

HistoriaMiędzywojnie
1

Szkolenie narciarskie w kawalerii II Rzeczypospolitej

W Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej, w okresie zimowym, szczególną wagę przywiązywano do szkoleń narciarskich. Intensywne szkolenie narciarskie przechodzili zarówno oficerowie, podoficerowie jak i szeregowi żołnierze. Prowadzono je we wszystkich rodzajach sił zbrojnych – od piechoty do kawalerii, a nawet i w lotnictwie. Organizowanie szkoleń narciarskich rozpoczynano już pod koniec jesieni, kierując na nie zarówno żołnierzy,…

HistoriaII Wojna ŚwiatowaMiędzywojnie
0

Policyjne samochody pancerne w wojnie obronnej z 1939 r.

Policyjne samochody pancerne były pojazdami specjalnego przeznaczenia wykorzystywanymi głównie do rozpraszania demonstracji robotniczych, które przybierały niebezpieczne formy protestów i ataków na funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz zakłócały porządek publiczny. Jednakże w dobie walk obronnych we wrześniu 1939 r. były wsparciem dla Wojska Polskiego w zwalczaniu niemieckich grup dywersantów działających na tyłach frontu. Historia powstania policyjnych samochodów pancernych…

HistoriaHistoryczneMiędzywojnieMilitaria
1

Rosyjski półgąsienicowy Austin-Kegresse w polskiej służbie

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. nad Warszawą znowu zawisły chmury zwiastujące nową wojnę – tym razem z bolszewicką Rosją. Młode Wojsko Polskie musiało budować od początku swoje zdolności militarne, w szczególności jeśli chodzi o nowe typy rodzajów sił zbrojnych jakim były wojska pancerne. Z pomocą przyszły zdobycze wojenne. W taki właśnie sposób…

HistoriaMiędzywojnie
1

Wkroczenie polskich wojsk na słowacki Spisz – śmierć „białych ułanów”

W listopadzie 1938 r. oddziały podległe pod Samodzielną Grupę Operacyjną Śląsk, której zadaniem było zajęcie Zaolzia, zostały użyte również do zabezpieczenia przyznanej Polsce Czadczyzny, a następnie części Spisza i Orawy, które należały wcześniej do Czechosłowacji. Wbrew pozorom z założenia pokojowe przejęcie terenów przyniosło ze sobą ofiary śmiertelne. W czasie wymiany ognia z żołnierzami czechosłowackimi na…

HistoriaMiędzywojnie
1

Incydent w Boguminie – czy mogło dojść do starcia Wojska Polskiego z Wehrmachtem już w 1938 r.?

Sytuacja w trwającym od 20 lat konflikcie polsko-czechosłowackim zmieniła się po żądaniach Adolfa Hitlera wobec Sudetów. W czasie tzw. „kryzysu czechosłowackiego” odżyła w Polsce nadzieja na rewindykacje Śląska Cieszyńskiego. Jesienią 1938 roku oddziały Wojska Polskiego przekroczyły dotychczasową granicę. W czasie zajmowania przez polskich żołnierzy nowego terytorium doszło do incydentu pomiędzy oddziałami 24. pułku ułanów z…

HistoriaII Wojna ŚwiatowaMiędzywojnieZimna Wojna/PRL
0

Sztab Generalny Wojska Polskiego w latach 1918-1989

11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Nie oznaczało to jednak, iż na ziemiach Rzeczpospolitej zapanował całkowity spokój. Jak wiemy, od początku istnienia młode państwo musiało walczyć o kształt swoich granic. W tym czasie również Wojsko Polskie, organizowane z terenów trzech zaborów, musiało przejść reorganizację. To zadanie miało spoczywać na Sztabie…

HistoriaMiędzywojnie
0

10 przykazań wojskowych żołnierza II RP

W młodej, odradzającej się II Rzeczypospolitej wojsko odgrywało bardzo istotną rolę. To dzięki jego zaangażowaniu udało się odbudować niepodległość państwa polskiego i pokonać sowieckiego wroga w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jednakże po zakończeniu działań zaczęto budować nowe struktury, które musiały być dostosowane do nowych pokojowych czasów, ale łączyć również w sobie pewne tradycje. Gdy opadł kurz…