HistoriaHistoryczneMilitaria
0

Maxim wz. 1910 – legendarny radziecki ckm

W historii broni palnej istnieją pewne punkty zwrotne, które zmieniają oblicze konfliktów zbrojnych i sposoby prowadzenia walki. Jednym z takich przełomowych wynalazków był ciężki karabin maszynowy Maxim, który zapoczątkował nową erę w dziedzinie broni strzeleckiej. Jego różne modele produkowane na świecie, na podstawie różnych licencji, stanowiły podstawowy ciężki karabin maszynowy używany przez wiele państw w…

HistoryczneMilitaria
3

Typologia karabinów maszynowych – od I wojny światowej do współczesności

Od ponad stulecia karabiny maszynowe wywierają ogromny wpływ na działania wojenne. Ich skuteczność przeciwko piechocie doprowadziła nawet do wynalezienia czołgu podczas I wojny światowej, zmieniając tym samym sposób prowadzenia wojen i odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu historii. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie karabiny maszynowe są takie same, dlatego istotne jest stosowanie właściwego nazewnictwa. Przez…

HistoriaII Wojna Światowa
0

Z łagru na front – formowanie „ludowego” Wojska Polskiego

Historia powstania polskiej armii na terenach Związku Radzieckiego jest bardzo skomplikowana i od początku była uzależniona od polityki. Stalin wielokrotnie rozważał utworzenie polskojęzycznej dywizji w ramach Armii Czerwonej. Myśl ta później przekuła się w utworzenie pierwszej dywizji piechoty, a następnie armii polskiej, której celem miała być walka z Niemcami. Preludium powstania polskiej armii w ZSRR…

HistoriaII Wojna Światowa
2

Wyzwolenie Lubelszczyzny po rosyjsku – „gorące” lato i jesień 1944 roku

18 lipca 1944 r. oddziały Armii Czerwonej rozpoczęły operację brzesko-lubelską, która w ramach szerszej operacji Bagration, miała zniszczyć wojska niemieckie stacjonujące w środkowej i wschodniej Polsce. Z powodów politycznych głównym celem ataku 1. Frontu Białoruskiego stało się wyzwolenie Lubelszczyzny i jak najszybsze zdobycie Lublina. Zgodnie z zaleceniami Stalina operacja wyzwolenia Lubelszczyzny miała być prowadzona wyłącznie siłami…

HistoriaZimna Wojna/PRL
2

Dwa militarne bieguny Zimnej Wojny – powstanie Paktu Północnoatlantyckiego i Układu Warszawskiego

Zimna Wojna w początkowym okresie posiadała charakter kryzysu politycznego oraz ideologicznego, jednak rozwój systemów wojskowych doprowadził do zmiany jej charakteru. Działania prowadzone przez Moskwę w latach 40-50 XX w. doprowadziły do tego, że państwa szeroko rozumianego Zachodu zaczęły postrzegać Związek Radziecki jako zagrożenie militarne. Odwrotna wizja natomiast rodziła się w głowach decydentów zasiadających na Kremlu.…

HistoriaZimna Wojna/PRL
2

Zimna Wojna – stosunki ZSRR i USA w ramach bipolarności

Po zakończeniu II wojny światowej stosunki pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Stanami Zjednoczonymi Ameryki od samego początku możemy nazwać mianem „chłodnych”. Powstały podział świata na dwa obozy – komunistyczny Wschód i demokratyczny Zachód – rozpoczął długi okres rywalizacji nazwanej przez historyków Zimną Wojną. Jej przebieg miał różne etapy: poprzez eskalację stosunków dyplomatycznych i powstawanie…

HistoriaII Wojna Światowa
0

Gework Wartanian – człowiek, który uratował Wielką Trójkę

W listopadzie 1943 roku w Teheranie miała odbyć się konferencja, na której przywódcy koalicji antyhitlerowskiej mieli rozmawiać o dalszej wspólnej walce. O spotkaniu Roosevelta, Churchilla oraz Stalina dowiedzieli się niemieccy agenci Abwehry. Hitler postanowił ich porwać lub zamordować, co na pewno przechyliłoby zwycięstwo na stronę III Rzeszy. O planowanej konferencji w Teheranie Niemcy dowiedzieli się…

HistoriaII Wojna Światowa
1

Droga do Raatte – pogrom radzieckiej 44 dywizji

Finlandię i ZSRR łączyła trudna, pełna napięć i konfliktów historia, której korzenie sięgają już średniowiecza. Począwszy od XIII stulecia Przesmyk Karelski, Finlandia i ziemie należące dziś do krajów nadbałtyckich stanowiły obszar zmagań zbrojnych dwóch rosnących w siłę supermocarstw – Szwecji i Rosji. Granice przesuwały się na korzyść państwa, które w danym okresie zyskiwało przewagę polityczną…

HistoriaII Wojna Światowa
0

Bitwa o Królewiec – upadek bastionu nazizmu w Prusach Wschodnich

Pod koniec stycznia 1945 r. prawie całe Prusy Wschodnie, oprócz pasa ziemi o długości sześćdziesięciu kilometrów ciągnącego się wzdłuż południowych brzegów Zalewu Wiślanego aż do Królewca, znajdowały się w rękach Rosjan. Zajęcie, 27 stycznia, Elbląga spowodowało zamknięcie Królewca w pułapce półkola utworzonego przez sowieckie wojska okupujące oba brzegi ujścia Pregoły. Rozpoczęła się krwawa i zacięta…