HistoriaHistoryczneMilitaria
0

Maxim wz. 1910 – legendarny radziecki ckm

W historii broni palnej istnieją pewne punkty zwrotne, które zmieniają oblicze konfliktów zbrojnych i sposoby prowadzenia walki. Jednym z takich przełomowych wynalazków był ciężki karabin maszynowy Maxim, który zapoczątkował nową erę w dziedzinie broni strzeleckiej. Jego różne modele produkowane na świecie, na podstawie różnych licencji, stanowiły podstawowy ciężki karabin maszynowy używany przez wiele państw w…

HistoriaI Wojna Światowa
0

Rosyjskie bataliony kobiece – amazonki rewolucji

Wiosną 1917 roku, podczas trudnych chwil dla rosyjskich sił zbrojnych na froncie I wojny światowej, Rząd Tymczasowy, powstały po rewolucji lutowej, podjął odważną decyzję o formowaniu jednostek uderzeniowych i batalionów śmierci z ochotników, w tym także kobiet. Postanowiono stworzyć jednostki wyłącznie kobiece, co stanowiło przełom w historii wojskowości, wprowadzając nowy element – liniowe bataliony kobiece.…

HistoryczneMilitaria
3

Typologia karabinów maszynowych – od I wojny światowej do współczesności

Od ponad stulecia karabiny maszynowe wywierają ogromny wpływ na działania wojenne. Ich skuteczność przeciwko piechocie doprowadziła nawet do wynalezienia czołgu podczas I wojny światowej, zmieniając tym samym sposób prowadzenia wojen i odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu historii. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie karabiny maszynowe są takie same, dlatego istotne jest stosowanie właściwego nazewnictwa. Przez…