Czasy najnowszeHistoria
0

Droga Polski do NATO

Wieloletnie wysiłki dyplomatyczne oraz reformy przeprowadzone w różnych obszarach, w tym w sferze obronności, przyniosły efekty w postaci przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od tego momentu Polska korzysta z gwarancji bezpieczeństwa wynikających m.in. z artykułu 5 Traktatu, a także zobowiązana jest do stałego utrzymywania i rozwijania własnych zdolności obronnych oraz udzielania pomocy innym sojusznikom. Proces…

Czasy najnowszeHistoria
0

Walka powietrzna nad Banja Luką – pierwsze w historii bojowe wykorzystanie jednostek NATO

W latach 90. ubiegłego wieku Europa stała się areną jednego z najbardziej brutalnych konfliktów od czasów II wojny światowej. Wojna w Bośni i Hercegowinie, tocząca się w latach 1992–1995, zostawiła trwałe piętno w historii regionu oraz całego świata. Był to czas, kiedy Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy w historii zaangażował się militarnie w celu przyspieszenia…

Czasy najnowszeHistoria
2

„The Package Q Airstrike” – największa misja operacyjna F-16

W czasie tzw. I wojny w Zatoce Perskiej, Siły Powietrzne USA przeprowadziły niezwykłą operację o kryptonimie „The Package Q Airstrike”, która na zawsze zapisała się w historii współczesnych konfliktów zbrojnych. Było to największe jednoczesne uderzenie myśliwców F-16 Fighting Falcon w historii ich działalności operacyjnej. Głównym celem operacji była stolica Iraku – Bagdad – uważana wówczas…

Czasy najnowszeHistoria
0

Udział Polski w operacji „Enduring Freedom”

Rządy Talibów, zapoczątkowane zdobyciem Kabulu w 1996 r.,  od samego początku nie były uznane na arenie międzynarodowej. Nowy reżim panujący w Afganistanie uznały tylko Pakistan, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz separatystyczne władze Czeczenii. Pozostała część świata, w tym również Organizacja Narodów Zjednoczonych, za legalne władze uznawała ostatniego prezydenta Burhanuddina Rabbaniego i jego rząd oraz wpierała dążenia afgańskiego…

Czasy najnowszeHistoria
3

Wojsko Polskie w czasie II wojny w Zatoce Perskiej

20 marca 2003 roku rozpoczęła się operacja koalicji sił międzynarodowych (głównie USA i Wielkiej Brytanii) przeciwko Irakowi, którą oficjalnie zakończono 1 maja 2003 roku. Celem uderzenia było rozbrojenie Iraku oraz zmiana władz jako kara za aktywne wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Ponadto USA aktywnie informowały świat, że Irak nielegalnie posiadana broń masowego rażenia.  Wobec tego koalicja międzynarodowa…

Czasy najnowszeHistoria
2

I wojna czeczeńska (1994-1996)

Na początku lat 90. XX wieku, po upadku Związku Radzieckiego, obudziły się dążenia niepodległościowe poszczególnych republik wchodzących wcześniej w skład sowieckiego imperium. Wśród nich znalazła się również Czeczenia, która już w listopadzie 1990 roku ogłosiła deklarację o proklamowaniu niepodległości. Niecały rok później przeprowadzono pierwsze wybory parlamentarne oraz prezydenckie. Te ostatnie wygrał generał Dżochar Dudajew. Zaledwie…

Czasy najnowsze
3

Udział Polski w operacji pokojowej ISAF

W konsekwencji zamachów terrorystycznych na Word Trade Center i Pentagon, 11 wrześniu 2001 r., prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Geaorge W. Bush ogłosił rozpoczęcie walki ze światowym terroryzmem. Pierwszym jego celem stała się Islamska Republika Afganistanu, jako miejsce schronienia terrorystów z Al-Kaidy. Na podstawie rezolucji  Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1368 z 12 września 2001 r., w…