Kalendarium
0

W nocy z 15/16 lutego 1941 roku miał miejsce pierwszy zrzut cichociemnych na tereny okupowanej Polski

Pierwszy skok cichociemnych do okupowanej Polski miał miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku w rejonie Dębowca na Śląsku Cieszyńskim. Kryptonim zrzutu brzmiał „Adolphus”. Z pokładu brytyjskiego samolotu skoczyli: mjr Stanisław Krzymowski „Kostka”, rotmistrz Józef Zabielski „Żbik” i kurier Czesław Raczkowski „Orkan”. W trakcie lądowania Zabielski uszkodził staw skokowy i śródstopie. Na…

Kalendarium
0

1 lutego 1944 roku – Kedyw AK zlikwidował „kata Warszawy”

Przez cały okres hitlerowskiej okupacji Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej wykonał w stolicy ponad 407 akcji bojowych. Charakter tych akcji był różny, od zdobycia broni, odbicia więźniów z rąk Gestapo czy kradzieży pieniędzy potrzebnych do działalności konspiracyjnej, kończąc na likwidacji członków niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Jedną z najgłośniejszych akcji warszawskiego Kedywu jest wykonanie wyroku na  kata…

HistoriaII Wojna Światowa
2

Wyzwolenie Lubelszczyzny po rosyjsku – „gorące” lato i jesień 1944 roku

18 lipca 1944 r. oddziały Armii Czerwonej rozpoczęły operację brzesko-lubelską, która w ramach szerszej operacji Bagration, miała zniszczyć wojska niemieckie stacjonujące w środkowej i wschodniej Polsce. Z powodów politycznych głównym celem ataku 1. Frontu Białoruskiego stało się wyzwolenie Lubelszczyzny i jak najszybsze zdobycie Lublina. Zgodnie z zaleceniami Stalina operacja wyzwolenia Lubelszczyzny miała być prowadzona wyłącznie siłami…

HistoriaII Wojna Światowa
0

„Aniołki” ZWZ-AK – wysadzały pociągi, wykonywały wyroki

„Aniołki Charliego” to kobiety do zadań specjalnych – najsprytniejsze, nieustraszone i przede wszystkim doskonale przygotowane do boju, które nie boją się żadnych wyzwań. Oczywiście są to postacie fikcyjne stworzone dla potrzeb filmowych, jednakże w strukturach polskiego państwa podziemnego (ZWZ-AK) w czasie II wojny światowej istniały specjalne kobiece oddziały, które zajmowały się działaniami dywersyjno-sabotażowymi. Od chwili…

Filmy/SerialeRecenzje
1

„Ludzie i Bogowie” – co jest prawdą, a co fikcją?

Serial produkcji TVP „Ludzie i Bogowie” opowiada wydarzenia związane z oddziałem o kryptonimie „Pazur”, działającym w czasie II wojny światowej w Warszawie, w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej ZWZ-AK. Jego pierwowzorem był słynny oddział bojowy kontrwywiadu o kryptonimie „Wapiennik”, który powstał w 1941 r., a jednym z jego głównych zadań była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów…