0

sikorski_stalin

Podpisanie deklaracji polsko-sowieckiej na Kremlu, od prawej: Józef Stalin, gen. Władysław Sikorski, ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, ambasador RP Stanisław Kot, gen. Władysław Anders, Moskwa, 4 grudnia 1941 r.

Podpisanie deklaracji polsko-sowieckiej na Kremlu, od prawej: Józef Stalin,
gen. Władysław Sikorski, ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, ambasador RP Stanisław Kot, gen. Władysław Anders,
Moskwa, 4 grudnia 1941 r. | Źródło: domena publiczna (IPN)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *