Czasy najnowszeHistoria
0

Droga Polski do NATO

Wieloletnie wysiłki dyplomatyczne oraz reformy przeprowadzone w różnych obszarach, w tym w sferze obronności, przyniosły efekty w postaci przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od tego momentu Polska korzysta z gwarancji bezpieczeństwa wynikających m.in. z artykułu 5 Traktatu, a także zobowiązana jest do stałego utrzymywania i rozwijania własnych zdolności obronnych oraz udzielania pomocy innym sojusznikom. Proces…

HistoriaZimna Wojna/PRL
2

Dwa militarne bieguny Zimnej Wojny – powstanie Paktu Północnoatlantyckiego i Układu Warszawskiego

Zimna Wojna w początkowym okresie posiadała charakter kryzysu politycznego oraz ideologicznego, jednak rozwój systemów wojskowych doprowadził do zmiany jej charakteru. Działania prowadzone przez Moskwę w latach 40-50 XX w. doprowadziły do tego, że państwa szeroko rozumianego Zachodu zaczęły postrzegać Związek Radziecki jako zagrożenie militarne. Odwrotna wizja natomiast rodziła się w głowach decydentów zasiadających na Kremlu.…

HistoriaZimna Wojna/PRL
2

Zimna Wojna – stosunki ZSRR i USA w ramach bipolarności

Po zakończeniu II wojny światowej stosunki pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Stanami Zjednoczonymi Ameryki od samego początku możemy nazwać mianem „chłodnych”. Powstały podział świata na dwa obozy – komunistyczny Wschód i demokratyczny Zachód – rozpoczął długi okres rywalizacji nazwanej przez historyków Zimną Wojną. Jej przebieg miał różne etapy: poprzez eskalację stosunków dyplomatycznych i powstawanie…