HistoriaII Wojna Światowa
0

Bitwa o Królewiec – upadek bastionu nazizmu w Prusach Wschodnich

Pod koniec stycznia 1945 r. prawie całe Prusy Wschodnie, oprócz pasa ziemi o długości sześćdziesięciu kilometrów ciągnącego się wzdłuż południowych brzegów Zalewu Wiślanego aż do Królewca, znajdowały się w rękach Rosjan. Zajęcie, 27 stycznia, Elbląga spowodowało zamknięcie Królewca w pułapce półkola utworzonego przez sowieckie wojska okupujące oba brzegi ujścia Pregoły. Rozpoczęła się krwawa i zacięta…