HistoriaZimna Wojna/PRL
2

Dwa militarne bieguny Zimnej Wojny – powstanie Paktu Północnoatlantyckiego i Układu Warszawskiego

Zimna Wojna w początkowym okresie posiadała charakter kryzysu politycznego oraz ideologicznego, jednak rozwój systemów wojskowych doprowadził do zmiany jej charakteru. Działania prowadzone przez Moskwę w latach 40-50 XX w. doprowadziły do tego, że państwa szeroko rozumianego Zachodu zaczęły postrzegać Związek Radziecki jako zagrożenie militarne. Odwrotna wizja natomiast rodziła się w głowach decydentów zasiadających na Kremlu.…

Teoria i prawo
0

Terroryzm morski – nowe oblicze piractwa

Współcześnie terroryzm morski jest jednym ze stałych elementów występujących na morzach i oceanach, który znacznie utrudnia bezpieczną żeglugę zagwarantowaną prawem międzynarodowym. Morza i oceany od wieków stanowią podstawę handlu międzynarodowego, zaś rozwój floty handlowej pociągnął za sobą wzrost zagrożeń związanych zarówno z zagadnieniami technicznymi oraz logistycznymi, jak i z kwestiami bezpieczeństwa osób i przewożonego ładunku.…