HistoriaII Wojna ŚwiatowaWyróżnione
1

Dwie puszki ananasa za uratowanie ORP „Orzeł”

We wrześniu 1939 roku ORP „Orzeł”, po 15 dniach prowadzenia działań na Bałtyku, zacumował do Tallina, gdzie miał hospitalizować chorego dowódcę. Niestety okręt wraz z całą załogą został internowany i rozbrojony. Dzięki opanowaniu dotychczasowego zastępcy dowódcy – kpt. marynarki Jana Grudzińskiego – załoga fortelem opuściła port i bez map wypłynęła do Wielkiej Brytanii. Bohaterem najsłynniejszego…