HistoriaMiędzywojnie
1

Wkroczenie polskich wojsk na słowacki Spisz – śmierć „białych ułanów”

W listopadzie 1938 r. oddziały podległe pod Samodzielną Grupę Operacyjną Śląsk, której zadaniem było zajęcie Zaolzia, zostały użyte również do zabezpieczenia przyznanej Polsce Czadczyzny, a następnie części Spisza i Orawy, które należały wcześniej do Czechosłowacji. Wbrew pozorom z założenia pokojowe przejęcie terenów przyniosło ze sobą ofiary śmiertelne. W czasie wymiany ognia z żołnierzami czechosłowackimi na…

HistoriaMiędzywojnie
1

Incydent w Boguminie – czy mogło dojść do starcia Wojska Polskiego z Wehrmachtem już w 1938 r.?

Sytuacja w trwającym od 20 lat konflikcie polsko-czechosłowackim zmieniła się po żądaniach Adolfa Hitlera wobec Sudetów. W czasie tzw. „kryzysu czechosłowackiego” odżyła w Polsce nadzieja na rewindykacje Śląska Cieszyńskiego. Jesienią 1938 roku oddziały Wojska Polskiego przekroczyły dotychczasową granicę. W czasie zajmowania przez polskich żołnierzy nowego terytorium doszło do incydentu pomiędzy oddziałami 24. pułku ułanów z…